En interaktiv timme för hela bolaget, online eller på en fysisk plats. En injektion är just vad det låter som, en introduktion eller påfyllning om ett ämne som är viktigt för organisationen. Ledarskap, Feedback och Motivation brukar vara populära ämnen. Se längre ner för närmare beskrivning.

Deltagarna lämnar injektionen motiverade och engagerade, fyllda av insikter, ny kunskap och med en plan på hur de ska omsätta det vi gått igenom till verklighet. Injektionen ger en påminnelse om saker ni redan vet, men som glömts av eller fått låg prioritet, och den ger en påfyllning av ny kunskap.

Boka en injektion för att få fokus på ett visst ämne, eller boka flera under ett år för att hålla en jämn ström av inspiration och medvetenhet på ämnen som ni vill ska få större plats i er organisation. Injektionerna är även utmärkta som komplement till kurser eller workshops.

Korta, koncisa och lätta att omsätta till verklighet. Låt dessa injektioner vara byggstenar till en strålande företagskultur och framgångsrika resultat!

För vem

Injektionerna är värdefulla för flera olika grupper av människor. Det kan vara ett företags alla anställda, eller en grupp anställda inom en viss kategori, till exempel chefer. Det kan också vara för en arbetsgrupp eller avdelning på ett företag eller medlemmar i en intresseorganisation eller nätverk.

Hur går det till

Vi pratas vid för att definiera ert behov och se om någon av de färdiga injektionerna passar, eller om något behöver justeras eller nyskapas. Vi kommer överens om ett datum och ni får en introduktionstext som ni använder när ni bjuder in deltagarna. På den bokade dagen ses vi ca en timme innan utsatt tid för att se att allt är på plats som det ska och tekniken fungerar som planerat.

En injektion är 1-2 timmar lång. Den kan med lätthet utföras online för att nå deltagare som befinner sig på olika platser. Då använder vi oss av breakout-rooms och olika interaktionsverktyg för att hålla engagemanget och inlärningen hög. Det brukar bli väldigt lyckat!

Injektionen kan också utföras på en fysisk plats. Då använder vi oss av rummet och andra typer av interaktioner som ser till att hålla engagemanget och inlärningen minst lika hög även här.

Prisindikation

Priset för en injektion ligger mellan 8500 och 14500 sek och varierar beroende på om befintligt material kan användas rakt av eller något ska justeras, samt om den utförs online eller på en fysisk plats. Boka flera injektioner och få ett rabatterat pris.

För att hantera större grupper kan vi behöva några justeringar. Ta kontakt för att veta mer.

Exempel på injektioner:

Att leda – med eller utan chefstitel

Ni får lära er några av grunderna till ett gott ledarskap – förresten vad är ett “gott ledarskap”? Det tar vi reda på. Vi besvarar frågor som “Vad handlar ledarskap om?” och “Vad kan du göra för att komma dit du vill?” och “Vilka är de viktiga byggstenarna för gott ledarskap?”

Feedback

Feedback är ett av områdena som nästan alla organisationer får dåligt betyg på i medarbetarundersökningar. Denna injektion påminner er om vilka stora vinster feedback om rätt sak, på rätt sätt, vid rätt tillfälle kan ge. Vi tittar på de senaste rekommendationerna och även vad du kan göra för att få mer feedback.

Motivation

Funderar du på hur du kan motivera andra? Eller letar du efter din egen motivation? I denna injektion tar vi reda på vad motivation egentligen är, hur vi kan hitta vår egen motivation och vad vi kan göra för att försöka locka fram andras motivation.

Andra ämnen som passar bra för injektioner:

Självledarskap, Teamutveckling – Hur Blir Vi Högpresterande, Coachande Ledarskap, Företagskultur som Lockar Rätt Personer, Ta Kontroll Över Din Personliga Utveckling, Hitta Modet att Agera, Presentationsteknik för Alla.

Fler tjänster

Coaching Kurser