Ni bokar en kurs om ni vill investera i ert företag och ge era anställda kunskap, verktyg och träning kring ett visst ämne. Kurser justeras alltid till ert företags prioriteringar och värderingar. Vanliga ämnen är Ledarskap, Kommunikation, Presentationsteknik, Teamutveckling. På Unstoppable tar vi avstamp i välgrundade teorier och modeller och anpassar sedan allt till dig som kund.

En kurs är alltifrån två timmar lång till ett program som sträcker sig över någon eller några månader. Det vanligaste upplägget är ett par dagar.

För vem

För talang, ny chef, erfaren chef, projektledare, teamledare, informell ledare i företaget, teammedlemmar.

Hur går det till

Vi börjar med ett förutsättningslöst möte med dig som är ansvarig för utbildning, eller ansvarig för den grupp som ska få en kurs. Ofta är det en person inom HR eller en chef/teamledare som är min kontaktperson. Du beskriver vad du vill se för förändring och vilka behov företaget har. Om du inte vet vad du vill berätta om så hjälper jag dig genom att ställa ett antal frågor.

Jag ger sedan ett förslag på upplägg. Ofta kan jag göra ett snabbt generellt upplägg genast under samtalet. Därefter förfinar jag förslaget och skriver ihop en offert där målbilden beskrivs och de stora penseldragen över hur vi går till väga för att nå fram.

Om ert företag accepterar offerten så sätter vi igång med planeringen. Vi går igenom logistik som vilka datum ska vi boka, vem ska vara med, var ska vi vara osv. När jag gjort en första design på upplägg så stämmer vi av och vid behov förfinar vi innehållet så att vi säkerställer att ni får precis det ni önskar.

Utförandet kan ske på svenska eller engelska, online eller på en fysisk plats. Vi möts upp ca en timme innan den första sessionen och ser till att allt är på plats och tekniken fungerar som den ska.

Uppläggen är alltid en blandning av teori och forskning å ena sidan, och praktik och diskussion å andra sidan. Mycket interaktion och ofta skratt, som resulterar i väldigt konkreta individuella handlingsplaner som direkt kan omsättas i den egna miljön.

Prisindikation

Priser beror på vad som ska levereras. En redan existerande tvådagarskurs kostar från 36000 kr, inklusive förberedelser och efterarbete.

Exempel på kurser:

Ledarskap, informellt och formellt

Alla är vi ledare i olika situationer, även om vi inte har titeln chef. Den här kursen ger er några olika perspektiv och verktyg som ni kan använda er av i olika situationer som uppstår. Vi tittar på vad motivation är, människors olika behov, vad som ska till för att människor ska vilja följa just dig och hur du kan kommunicera på ett bra sätt. Coachande ledarskap, feedback och hur man bygger sin kultur är några element som kan ingå. Denna kurs kan göras som kort-variant på en halvdag, men mest insikter och störst lärande får vi med ett upplägg på ca 2 dagar. Vi hittar det upplägg som passar er bäst.

Presentationsteknik

Att presentera inför en grupp är för många det mest skrämmande de kan utsätta sig för. På den här kursen får ni lära er att hantera stressen och oron, och framför allt får ni verktyg för att förmedla ert budskap på ett effektivt sätt så att ni får den effekt ni vill komma åt. Vi övar på framförande, använder videoinspelning för objektiv analys och ger personlig feedback till alla deltagare. Kursen är två dagar lång, väldigt interaktiv och kunskaperna är lätta att applicera på alla slags framföranden.

Teamutveckling som kurs

Alla team genomgår någon slags utveckling. I de tidiga utvecklingsstadierna blir inte mycket jobb gjort och det är inte särskilt trevligt att vara del i ett sådant team. Det finns stora citament till att öka på takten till teamets utveckling. På denna kurs lär ni er om de olika faserna och vad ni kan göra för att snabba på utvecklingen. Ni får verktyg för att hantera situationer som vanligen dyker upp i samband med teamarbete och komplexa uppdrag. Ni lämnar kursen med en känsla av att ni klarar av dessa situationer på ett bra sätt. Kursen kan göras som en halvdag eller heldag.

Fler tjänster

Injektioner Coaching